A ZONTA CLUB SZOMBATHELY
1991 óta
KÉPVISEL – PÁRTFOGOL – SZOLGÁLTAT – TÁMOGAT

facebook icon gold

zontacsoport

A Zonta Club Szombathely 1990. novemberében csatlakozott az 1919-óta működő Nemzetközi Zonta hálózatához, önálló, helyi társadalmi szervezetként, hazánkban elsőként. Klubunk hivatalos beiktatására 1991. elején került sor. Közhasznú szervezetté alakulásunk 2005. decemberében zárult.

Nevünk és emblémánk eredete és tartalma általában ismeretlen az emberek előtt, pedig a sziú indiánoktól kölcsönzött szimbólumok és fogalmak - őszinte, megbízható, összefogás, szolgálat, védelem, megbízhatóság, fény - jól jelképezik azt a tevékenységet, amelyet végzünk, s azokat az értékeket, amelyeket képviselünk.

Céljaink, feladataink meghatározásánál, szervezeti életünk, nemzetközi - Európai kapcsolataink kialakításánál figyelünk a Zonta International elvárásaira, javaslataira, de tevékenységünk meghatározásában döntő szerepet játszik a helyi környezet, annak szükségletei, igényei.

A nők érdekében végzett tevékenység és a szociális jellegű szerepvállalás párhuzamossága jellemzi működésünket. A nők élethelyzetének javítására, közéleti szereplésének erősítésére irányuló lépések, segítségnyújtás a gyermekeknek, fiataloknak - legyenek fogyatékkal élők vagy támogatásra szoruló tehetségesek - idős emberek, gyermeküket egyedül nevelők felkarolása, visszatérő mozzanatok a klub éves munkájában.

A szükséges anyagiak, s egyéb erőforrások előteremtése jótékonysági rendezvények szervezésével, az 1 %-ok mozgósításával, pályázatok írásával, adományozók, támogatók felkutatásával, s a klubtagok /jelenleg 16 fő/ tagdíjával, további saját hozzájárulásával, önkéntes tevékenységével történik.

A fentiek alapján érzékelhető, hogy nagyon gazdag programot, színes életet, sok munkaórát tudhatunk magunk mögött.

Csak az utóbbi évekre visszatekintve nagyobb rendezvényeink, programjaink voltak: 2002-, 2004-ben Zonta bál, 2004. tavaszán az "Ilyenek vagyunk" Alapítvánnyal /fogyatékkal élő gyermekeket szolgálja/ közösen szervezett Kulturális Bemutató. 2004. decemberében Adventi Hangverseny, 2005. márciusában Rózsa Nap - Area találkozóval, decemberben a Fő-téren, a karácsonyi vásáron "puncs kínálással" összekapcsolt adománygyűjtés, valamint a szereplő gyerekek teával, aprósüteménnyel vendégül látása, 2006. márciusában "kerekasztal beszélgetés" a családon belüli erőszak témában, minden év első hónapjaiban a "Fiatal nők a közéletben" c. nemzetközi pályázattal kapcsolatos feladatok /mozgósítás, bírálat, ünneplés/ megoldása, 2004. óta két festőművész kiállításának szervezésében közreműködés.

Az egyes programokban összetetten jelentek meg tevékenységünk eredményei: sikerült megszólítanunk a társadalom különböző rétegeit, embercsoportjait, kulturális értékeket közvetítettünk, segítettük a fogyatékkal élő gyermekek elfogadtatását, tehetséges zenész fiatalokat szerepléshez juttattunk, a programok szervezéséhez intézményeket, vállalatokat, vállalkozókat nyertünk meg. A rendezvények szerény összegű adományai a jószolgálati tevékenységünket segítették.

Klubunk, mint a nemzetközi szervezet tagja, folyamatosan ápolja kapcsolatait a hazai és az európai klubokkal. Bár ez utóbbinál az elvárt személyes kontaktust rendezvényeik, programjaik magas regisztrációs díja nagymértékben korlátozza.

A hazai és a helyi civil mozgalmat is figyelemmel kísérjük, lehetőségeink, profilunk szerinti szerepvállalással.

A civil szervezetek szerepének erősödése, a nemzetközi elvárások számának növekedése egyre több feladatot ad. Emiatt különösen szeretnénk, ha klubunk új tagokat üdvözölhetne soraiba.