A ZONTA CLUB SZOMBATHELY
1991 óta
KÉPVISEL – PÁRTFOGOL – SZOLGÁLTAT – TÁMOGAT

facebook icon gold

Az Oladi Szakgimnázium és Szakközépiskolai vendégei voltunk március 22-én. Közéleti szerepvállalásról, a nők helyzetéről szóló Zonta-pályázatra ugyanis az iskola három diákja adott be angol nyelvű esszét.

A lányokat támogató tanárok és az iskolavezetés megtisztelő ünneppé varázsolta a klubszintű forduló értékelését. A programot évek óta gondozó Pócz Gáborné Marika ismertette a feladat tartalmát, a zsűri véleményét, a lányok pedig élőszóban közvetítették dolgozatuk legfontosabb üzenetét érdeklődő iskolatársaiknak. Klubunk elnöke a Zonta széles körű tevékenységét felvázolva érvelt a fiatal nőkre fókuszáló pályázat mellett.

Mindhárom pályázó jól teljesítette a pályázati kiírásban szereplő elvárásokat. Írtak céljaikról,

szűkebb és tágabb környezetükben végzett közösségi munkájukról, a nők vezető szerepének fontosságáról, a nők helyzetéről itthon és a nagyvilágban.

YWPA2018Darics Georgina, Szabó Dorka, Tóth Laura nem kis feladatra vállalkozott. Érettségire készülve szakmát is tanulnak, emellett van erejük másokon segíteni, környezetükre figyelve gondolkodó fiatalként élni.

A zsűri értékelése alapján a legkomplexebb beszámolót Darics Georgina írta, megkapta klubunk első helyezettnek járó díját és pályázatát továbbküldtük a területi megmérettetésre.

Tóth Laura és Szabó Dorka egyaránt második helyezettként részesült díjazásban.

Az alábbiakban a zsűri összegző véleményéből idézünk:

„A közösségi munka szépségéről, életükben betöltött szerepéről konkrét példákkal alátámasztva írnak. Akár iskolán belüli, vagy kívüli tevékenységről legyen szó, benne van a nyitottság, türelem, kitartás, a szervező, esetenként a vezető szerep vállalása. A tevékenységi kör széles skálán mozog, pl.: sport, kirándulás, tánc, ének-zene, gyermekek felügyelete, gyermek csoportokkal játék, kórházban meseolvasás, környezetvédelemi feladat. Van, aki írással foglalkozik.

Mind a három dolgozatban a nemzetközi barátság, a többféle kultúra megismerése, az e területen tapasztalt másság elfogadása hangot kap.

A nők helyzetének megítélésében a nemek közti különbségek érzékeltetése a vezető gondolat. Elismerve a nők jogainak folyamatos bővülését, konkrét példákat hoznak a meglévő hiányosságokra. A nemzetközi kitekintésben szólnak az előítéletek, törvények, felfogások miatt hátrányos helyzetben élő nőkről. Hivatkozás történik irodalmi alkotásra, mozgalmi lehetőségre. (Metoo)”

Köszönettel tartozunk Mészáros Réka tanárnőnek a koordinációért, továbbá a lányokat patronáló pályatársainak a motiválásért, a Vas Népének a tudósításért!

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/igy-irjak-magukat-lanyok-kozeletbe-szombathelyen-2279891

A klubszintű forduló díjai a programot évek óta támogató Dankovics Erzsébet, valamint három klubtagunk adománya révén állt rendelkezésünkre. (Fotók a képgalériában)

PTM